نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

کد مطلب: 873 12:05 - 1398/02/16

نوشتن تاریخ ها به انگلیسی

نوشتن تاریخ ها به انگلیسی

در نوشتن تاریخ ها رویه های مختلفی در كشورها حاكم است. در تاریخ ها سه عدد روز، ماه و سال باید نشان داده شود. در برخی رویه ها ماه در بین رقم های روز و سال قرار می گیرد و در برخی كشورها عدد روز در بین رقم ماه و سال قرار می گیرد و به همین دلیل امكان بروز اشتباه در تعیین تاریخ ممكن است بروز نماید. برای پرهیز از اشتباه (بویژه اسناد و مخصوصا اسنادی كه قرار است در چند كشور مختلف مورداستفاده قرار گیرد) توصیه می شود نام ماه به حروف نوشته شود تا امكان سوء برداشت وجود نداشته باشد. برای مثال 5 ژانویه 2020 ممكن است به روشهای زیر نوشته شود كه نوشتن به دو صورت آخر بویژه مورد آخر مورد توصیه است:

5/1/2020

1/5/2020

5th of january,2020

january 5,2020

 

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp