سه شنبه, 1396/05/24 - 15:58

گروه ترجمه 24، مجموعه مترجمان فعال و مرتبط با دارالترجمه رسمي 638 تهران (با مسئوليت آقاي محسن عباسي به عنوان مترجم رسمي) است. از انجا كه براي ارسال و دريافت سفارشات ترجمه غير رسمي نيازي به حضور فيزيكي مشتري در دارالترجمه نيست؛ به منظور سهولت مشتريان؛ ترجمه هاي غير رسمي از طريق سايت دريافت و اقدام مي گردد. گروه ترجمه 24 داراي مترجماني مجرب در رشته هاي گوناگون تخصصي است. ترجمه 24 صرفا در حوزه ترجمه زبان انگليسي به فارسی و برعکس فعاليت مي نمايد. ارائه خدمات شايسته به اساتيد؛ دانشجويان؛ شركت ها؛ موسسات، نهادها.... با بهترين كيفيت از اهداف كانون ترجمه ايران است. فعاليت اصلي گروه ترجمه 24 انجام ترجمه هاي غير رسمي مانند ترجمه مقاله، كتاب، چكيده مقاله، رزومه، كاتالوگ، روزنامه، دست نوشته هاو... است.

براي ترجمه هاي رسمي متقاضي بايد با اصل مدرك كه درخواست ترجمه انرا دارد به دارالترجمه مراجعه نمايد.

آدرس: تهران، ميدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، پلاک ۳۸، طبقه اول، دارالترجمه رسمي ۶۳۸ تهران

تلفن: 02166577502- 09337774959