دوشنبه, 1398/06/25 - 20:59

ترجمه 24 بر اساس قوانين كشور جمهوري اسلامي قعاليت مي نمايد.

ترجمه 24 وب سايت رسمي دارالترجمه رسمي 638 تهران مي باشد.

قيمت گذاري سفارشات رايگان است و در اسرع وقت انجام مي شود. براي آگاهي از تعرفه ترجمه اينجا را كليك كنيد.

در ترجمه 24؛ ترجمه ها توسط متخصصين مجرب هر رشته انجام مي شود و پس از تائيد ترجمه ها توسط سرپرست هر گروه از مترجمان در اختيار مشتري قرار مي گيرد. در صورت درخواست مشتري تا 10 روز امكان ويرايش مجدد ترجمه وجود دارد.

ترجمه 24 صرفا در زبان انگليسي و فارسي فعاليت مي كند.