یکشنبه, 1398/05/27 - 11:43

کتاب «کار، کار انگلیسی هاست» ترجمه و منتشر می شود

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۰

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب «کار، کار انگلیسی هاست» مشروح خاطرات و نظرات جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلیس در رابطه با ایران است.