سه شنبه, 1398/08/14 - 10:18

ترجمه مقاله فارسي به انگليسي

يكي از امور وقت گير و دشوار دانشجويان ترجمه متون و مقالات فارسي به انگليسي است تا در نگارش مقالات و تحقيقات خود از آنها بهره ببرند.

دنياي امروز دنياي تخصص هاست و هر چند انتظار مي رود كه دانشجويان به ميزان متعارف و قابل قبول داراي دانش زباني نيز باشند؛ ولي ترجمه متون فارسي به انگليسي امري تخصصي است كه نيازمند تجربه و مهارت است بطوريكه حتي بسياري از مترجمين (بويژه مترجمين تازه كار) نيز از ورود به حوزه ترجمه فارسي به انگليسي ابا دارند

امروزه دیکشنری های آنلاین بسیاری در فضای مجازی وجود دارد که افراد می توانند به رایگان به آنها دسترسی داشته باشند.یکی از معایب عمده این دیکشنری ها، تشابه اکثر این دیکشنری ها به یکدیگر است که ناشی از منبع یکسان انهاست.