سه شنبه, 1398/08/14 - 10:18

ترجمه مقاله فارسي به انگليسي

يكي از امور وقت گير و دشوار دانشجويان ترجمه متون و مقالات فارسي به انگليسي است تا در نگارش مقالات و تحقيقات خود از آنها بهره ببرند.

دنياي امروز دنياي تخصص هاست و هر چند انتظار مي رود كه دانشجويان به ميزان متعارف و قابل قبول داراي دانش زباني نيز باشند؛ ولي ترجمه متون فارسي به انگليسي امري تخصصي است كه نيازمند تجربه و مهارت است بطوريكه حتي بسياري از مترجمين (بويژه مترجمين تازه كار) نيز از ورود به حوزه ترجمه فارسي به انگليسي ابا دارند

 سه شنبه, 1398/08/14 - 10:01

ترجمه مقاله انگليسي به فارسي

يكي از نيازهاي دانشجويان بويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي نياز به ترجمه متون خود از انگليسي به فارسي در هنگام نگارش پايان نامه يا رساله است.

هر چند از دانشجويان تحصيلات تكميلي انتظار مي رود كه به ميزان نياز خود به زبان خارجي مسلط باشند ولي گاهي لازم است ترجمه متون خود را به افراد متخصص بسپارند.