سه شنبه, 1398/08/14 - 10:01

ترجمه مقاله انگليسي به فارسي

يكي از نيازهاي دانشجويان بويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي نياز به ترجمه متون خود از انگليسي به فارسي در هنگام نگارش پايان نامه يا رساله است.

هر چند از دانشجويان تحصيلات تكميلي انتظار مي رود كه به ميزان نياز خود به زبان خارجي مسلط باشند ولي گاهي لازم است ترجمه متون خود را به افراد متخصص بسپارند.