سه شنبه, 1398/08/14 - 10:18

ترجمه مقاله فارسي به انگليسي

يكي از امور وقت گير و دشوار دانشجويان ترجمه متون و مقالات فارسي به انگليسي است تا در نگارش مقالات و تحقيقات خود از آنها بهره ببرند.

دنياي امروز دنياي تخصص هاست و هر چند انتظار مي رود كه دانشجويان به ميزان متعارف و قابل قبول داراي دانش زباني نيز باشند؛ ولي ترجمه متون فارسي به انگليسي امري تخصصي است كه نيازمند تجربه و مهارت است بطوريكه حتي بسياري از مترجمين (بويژه مترجمين تازه كار) نيز از ورود به حوزه ترجمه فارسي به انگليسي ابا دارند

حساسيت ترجمه فارسي به انگليسي به قدري است كه كوچكترين اشتباهي در ترجمه باعث بوجود آمدن تصويري منفي در ذهن خواننده مي شود. . موارد زيادي را شاهد بوده ايم كه دانشجوياني با مرارت زياد و با صرف وقت قابل توجه مقاله اي را تهيه كرده اند كه در واقع كارنامه علمي آنان است ولي بدليل ترجمه اي ضعيف (و در برخي موارد ترجمه اي ماشيني) موفق به چاپ آن در مجلات معتبر نشده اند. در حاليكه همان مقالات پس از ويرايش علمي و نگارشي مورد تائيد قرار گرفته و به مرحله چاپ رسيده است.

گروه ترجمه 24 كه زير نظر دارالترجمه رسمي 638 تهران فعاليت مي كند با در اختيار داشتن گروهي از مترجمين مجرب رشته هاي گوناگون آماده ارائه خدمت به دانشجويان گرامي است.

ارسال سفارشات و تعيين قيمت رايگان بوده و سفارشات در كوتاهترين زمان انجام مي شود.
ارسال سفارش، تعيين قيمت، پرداخت و دريافت ترجمه همه آنلاين بوده و از سايت www.tarjomeh24.com انجام مي پذيرد.

ضمنا در صورت لزوم دانشجويان گرامي  ميتوانند به صورت حضوري نيز به محل دارالترجمه مراجعه نمايند.