رفتن به محتوای اصلی

اولويت نخست

اولويت نخست ترجمه 24 ارائه ترجمه اي صحيح و با كيفيت به متقاضيان است. بدين منظور مترجمان آي آر ترجمان همگي از مترجمان تخصصي رشته هاي خود هستند. از رشته هايي كه بصورت كاملا تخصصي مورد ترجمه قرار مي گيرد مي توان به رشته هاي زير اشاره كرد: حسابداري، مديريت، روانشناسي، متون حقوقي، قراردادهاي تجاري، مقالات فني و مهندسي، مقالات رشته پزشكي.

اولويت دوم

 اولويت دوم ترجمه 24 ارائه ترجمه در موعد مقرر مي باشد. به طور متوسط براي  ترجمه هر ۷۵۰ كلمه يك روز در نظر گرفته مي شود. با توجه به ماهيت ترجمه كه نيازمند تلاش و فعاليت شخص مترجم است، در موارد نادري امكان تاخير در تحويل ترجمه وجود دارد؛ از اينرو از مشتريان عزير تقاضا مي شود زمان كافي براي انجام ترجمه را در نظر بگيرند تا در فرصت كافي ترجمه اي با كيفيت تقديم گردد.

اولويت سوم

 اولويت سوم ترجمه 24 انجام سفارشات ترجمه با قيمتي منصفانه است. قيمت گذاري ها با توجه به ميزان تخصصي بودن متن، حجم و زمان مورد نظر تعيين مي شود. قيمت گذاري سفارشات رايگان است و در اسرع وقت انجام مي شود.

کلمه روز

پیش قسط

نمونه جمله با عبارت بالا:

Lenders typically require a higher down payment and may charge other fees

نکته آموزشی امروز

در معناي هر دو كلمه مفهوم غير قطعي بودن وجود دارد ولي نمي توان اين دو كلمه را به جاي يكديگر استفاده نمود.

Ambivalent

داراي دو خاصيت متضاد (در يك شخص، شي يا موقعيت)

Since his cold had muted his sense of taste, Bob was ambivalent about what he ate for dinner

 

Ambiguous

مبهم (داراي دو يا چند معنا كه معمولا با توجه با بافت جمله يكي از معاني ترجيح دارد) مانند كلمه bimonthly كه داراي دو معناست: 1- هر دو ماه يكبار 2- هر ماه دو بار 

his letter is ambiguous